Disclaimer

Voetcare BV heeft de informatie op deze website met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Voetcare kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Voetcare niet instaan.

Voetcare verstrekt op deze website alleen informatie over zijn eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door Voetcare worden onderhouden. Hoewel Voetcare uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.